06.01.10 00:09
Hallo,

ich hab einen Text allein ubersetzt, aber ich bin nich sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Konnte mir jemnad helfen ?

Vielen dank :)

Dattera mi fikk barnetrygt i 2008. Utbetaling av barnetrygden ble stoppet i januar 2009. Jeg har faatt vite av en av de ansatte i NAV at jeg maa vedlegge noedvendig dokumentasjon paa nytt.
i 2009 fikk jeg et brev fra NAV Jessheim med informasjon at barnetrygden stoppes fra oktober 2009. Men utbetaling av barnetrygden ble stoppet i januar i stedet for oktober 2009.
Jeg oensker meg aa informere at siden 2006 har jeg et firma registrert i Norge som skal fortsette sin virksomhet ogsaa i 2010.

Vennligst finn vedlagt noedvendige dokumenter

06.01.10 01:58, Mestermann no
Ganz gut. Mit kleinen Änderungen etwa so:

Jeg begynte å motta barnetrygd for min datter i 2008. Utbetaling av barnetrygden opphørte imidlertid i januar
2009. Jeg har fått vite av en av de ansatte i NAV at jeg må vedlegge nødvendig dokumentasjon på ny.
i 2009 fikk jeg et brev fra NAV Jessheim med informasjon om at barnetrygden stoppes fra oktober 2009. Men
utbetaling av barnetrygden ble stoppet alt i januar, ikke i oktober 2009.
Jeg vil opplyse om at jeg fra 2006 har et firma registrert i Norge som skal fortsette sin virksomhet også i 2010.
Relevante dokumenter ligger vedlagt.

06.01.10 08:33
takk skal du ha :)