09.01.10 17:24
Kan jeg oversette "Jeg la med engang merke til profilen deres"
med dette?
Ich habe sofort euer Profil beobachten.

09.01.10 17:42
Mir ist euer Profil sofort aufgefallen.

09.01.10 18:06
Danke :-)