18.01.10 23:09
Hvordan sier man ting som: "en av de beste", "en av dem...", "fire av dem var på" og lignende på tysk? Bruker man "von" eller en annen preposisjon, eller må man over i genitivland?

18.01.10 23:21
Med pronomer bruker man "von":
en av dem: einer von ihnen (eller "eine" når det er ei jente...)
fire av dem: vier von ihnen

Med substantiver/adjektiver bruker man helst genitiv:
en av de beste: einer der besten

"Einer von den besten" er ikke helt riktig, men det er også mange som sier det.

19.01.10 02:09
OK, takk for det. Men hvor kommer "einer" og "der" ifra?

19.01.10 02:59
Når du bruker "ein/eine/ein" uten substantiv trenger du formene "einer/eine/eines". Litt som på engelsk "one of the best" instead of "a(n) of the best". Se også: http://www.kragero.vgs.no/analyse.html

"Der" er genitiv av "die":
de beste: die Besten (Nominativ)
av de beste: der Besten (Genitiv)

19.01.10 03:10
Einereineeines referer til henholdsvis hankjønn, hokjønn og intjekjønn? Bøyer man disse pronomenene i ulike kasus?

19.01.10 03:33, Mestermann no
Ja, det er litt av moroa, eller bryderiet, med kasus...
Du kan altså komme over en setningskonstruksjon som "von einem der Besten" (dativ for "av en", + genitiv flertall "av
de beste"), eller "gegen eine der Besten" (akkusativ for "mot ei", + genitiv flertall "av de beste".)
Det er et puslespill til å begynne med, men heldigvis er systemet regelmessig og faller på plass etter hvert. Ellers må
jeg rose svarene du har fått fra 23:21 og 02:59; de er veldig klare og tydelige. Så flinke folk er veldig velkomne som
bidragsytere her, og hjertelig velkomne til å skaffe seg et nick.

19.01.10 10:27, Geissler de
"Ein" og "einer" ser ganske like ut (og enda likere på norsk), men grammatikalsk sett tilhører de forskjellige ordklasser. "Ein" er den ubestemte artikkelen, mens "einer" er et pronomen (og kan, som alle pronomenene, brukes istendenfor et substantiv), nemlig et ubestemt pronomen (på tysk "Indefinitpronomen").

Bøyningen av "einer" er ikke så vanskelig, for det bøyes akkurat som "dieser".

19.01.10 23:45
For ordens skyld: flertall av pronomen er ikke pronomer, men pronomener (eller uforandret: pronomen)