13.06.05 20:14
Hva er tankekart på tysk?

Mr. X

13.06.05 20:31
Tankkarte?

13.06.05 21:11
tankkarte :-))))))
Nei der er feil...

Vi bruker det engelske ordet "Mindmap"

13.06.05 21:27
Og hvis du vil unngå denne anglisismen bruker du rett og slett ordet " Strukturierung ( Den Themenbereich strukturieren )

M.

13.06.05 21:30
Dette blir vanskelig for meg...

1. Hvilket kjønn er Mindmap?
2. Det som skal oversettes er "Tankekart om sommeren" kan dere gi noen forslag til dette.

Mr. X

13.06.05 21:49
hm...jeg skjønner ikke helt.
kan du gi sammenhengen?

13.06.05 22:03
Et tankekart som handler om sommeren

Mr. X

13.06.05 22:38
Am ehesten die Mindmap (hunkjoenn).

Eine Mindmap zum Thema "Somme" = Tankekart om sommeren.

13.06.05 22:44
heter det ikke Sommer??

13.06.05 22:50
ja det heter SommeR...bare skrivefeil

14.06.05 01:56
Mr. X stiller gjør oppmerksom på en interessant problemstilling, når han spør etter kjønnet som " mindmap " får på tysk.Engelske substantiver har jo som kjent ingen genus, slik at man er nødt til å definere kjønnet når man overtar et slikt ord til tysk. Siden det tyske ordet for " map " ( Karte ) er femininum virker det logisk at også importen blir behandlet som om den var et tysk hunkjønnsord.

M.