16.06.05 18:39
Heisann M.
Takk for sist. Du er så flink i å korrigere og i å si meg feilene som jeg gjorde (har gjort???). Da tenker jeg engang du er norsk, den annen gang tenker jeg du er tysk. Du er på samme måte hjemme i begge språk (mål???). Er du norsk og bo i Tyskland eller er du en i Norge boende tysk? Dine forklaringer (erklæringer) er så perfekt at jeg kommer ikke vider med denne gåte.
Min interesse til det norske språk er så stor da norske og tyske språk lignende roter har. Jeg hevder (påstå???) at om 800 e.K. (i wikingtiden) tyske og skandinaviske folk trengtes ikke en tolk for å forstå hverandre. Men jeg har ingen bevis til det. Det er for synd at ikke alle skandinaviske folk er i EU. Jeg kan forstå at de vil ikke gå inni EU som er en ”debattklubb” nå. Jo, ideen er god.
Jeg vet ikke mer så mye å fortelle. Du vet at innholdet av det som jeg skriver er ikke så viktig. Jeg skriver bare det som husker jeg for øyeblikket. Men vær så god og legge merke til rettskrivningen og (norske) stil.
På forhånd takk.
Ha det god.
Gerd

29.06.05 05:31
Heisann M.
Takk for sist. Du er så flink til å korrigere og i å bemerke feilene mine. Først tenker jeg at er norsk, og så tenker jeg at du er tysk. Du er nesten like god i begge sråk. Er du norsk, og bor i Tyskland, eller er du tysk, og bor i Norge? Dine forklaringer er så perfekte at jeg ikke kommer videre med denne gåten.
Min interesse til det norske språket er så stor, siden norsk og tysk ligner svært mye på hverandre. Jeg tror at rundt 800 år E. Kr., (i vikingtiden)trengte ikke nordmenn og tyskere tolk for å forstå hverandre

29.06.05 05:36
Heisann M.
Takk for sist. Du er så flink til å korrigere og i å bemerke feilene mine. Først tenker jeg at er norsk, og så tenker jeg at du er tysk. Du er nesten like god i begge sråk. Er du norsk, og bor i Tyskland, eller er du tysk, og bor i Norge? Dine forklaringer er så perfekte at jeg ikke kommer videre med denne gåten.
Min interesse til det norske språket er så stor, siden norsk og tysk ligner svært mye på hverandre. Jeg tror at rundt 800 år E. Kr., (i vikingtiden)trengte ikke nordmenn og tyskere tolk for å forstå hverandre. Men jeg har ingen bevis for det. Det er synd at ikke alle skandinaviske land er i EU. Jeg kan forstå at de ikke vil inn i EU som er blitt en "debattklubb" nå. Jo, ideen er god.
Jeg har ikke så mye mer å fortelle. Du vet at innholdet i denne teksten ikke er så viktig. Jeg skriver bare det som jeg kommer på for øyeblikket. Men legg merke til rettskrivningen og stilen.
På forhand takk.
Ha det godt.
Gerd

29.06.05 05:36
Heisann M.
Takk for sist. Du er så flink til å korrigere og i å bemerke feilene mine. Først tenker jeg at er norsk, og så tenker jeg at du er tysk. Du er nesten like god i begge sråk. Er du norsk, og bor i Tyskland, eller er du tysk, og bor i Norge? Dine forklaringer er så perfekte at jeg ikke kommer videre med denne gåten.
Min interesse til det norske språket er så stor, siden norsk og tysk ligner svært mye på hverandre. Jeg tror at rundt 800 år E. Kr., (i vikingtiden)trengte ikke nordmenn og tyskere tolk for å forstå hverandre. Men jeg har ingen bevis for det. Det er synd at ikke alle skandinaviske land er i EU. Jeg kan forstå at de ikke vil inn i EU som er blitt en "debattklubb" nå. Jo, ideen er god.
Jeg har ikke så mye mer å fortelle. Du vet at innholdet i denne teksten ikke er så viktig. Jeg skriver bare det som jeg kommer på for øyeblikket. Men legg merke til rettskrivningen og stilen.
På forhand takk.
Ha det godt.
Gerd

Fra en som helt sikkert er norsk, 12 år