Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei!

Kan noen forklare meg hva som er forskjellen, når jeg sier f.e."det ville gledet meg" og"det ville glede meg" (betyr i hvert tilfelle "das würde mich freuen", eller?)

Et annet eksempel: "det kunne jeg lært" og "det kunne jeg lære"

Finnes det overhodet en forskjell? Kan jeg bare bruke begge muligheter?

23.03.10 23:16
Som du allerede er inne på, er det grader av høfflighet som er forskjellen.
"Det ville (ha) gledet meg" er høffligere enn "det ville glede meg". Men i og med "ville"
- det vil si preteritum/norsk konjunktiv II av "zu wollen" - allerede er med, så er begge
deler i utgangspunktet ganske høfflig.

En direkte oversettelse som tar hensyn til høfflighetsgradene vil etter min mening, gjøre
deg (og meg) mer forvirret enn oppklart, men meningen bak setningene er i alle fall
akkurat som du påpeker, nemlig: "Das würde mich freuen". Dessuten er det svært sjelden at
man selv som nordmann tar notis høfflighetsgraden som skilder de to alternativene.

Angående det andre eksempelet så har vi sannsynligvis beveget oss vekk fra å bruke det
modale verbet (kunne,ville osv.) i høfflighetsform, her er det nok heller brukt som å
markere at noe har skjedd i fortida, men det er litt vanskelig å si noe konkret uten en
sammenheng; i alle fall den første setningen er tvetydig: Das konnte ich gelernt haben
eller Das könnte ich gelernt haben? Det er jo da ulempen ved at vi på norsk har fjernet
denne egne formen for konjunktiv II. Den andre setningen blir i hvert fall: "Das konnte
ich [damals als Kind] lernen.

Hilsen
Bjørnar

23.03.10 23:21
*tar notis av høfflighetsgraden
*heller brukt for å markere

Var visst litt trøtt da jeg skreiv det ;-)
Hilsen
Bjørnar

24.03.10 00:40
Ja, du var visst litt trøtt da du skrev dette.
flighetsgraden.
God natt :-)

24.03.10 23:28
Tusen Takk for denne omfattende forklaringen.