25.03.10 22:13
Stichwörter: annehmen, takke ja
Hva heter å takke ja til noe (f.eks en invitasjon) på tysk?

25.03.10 22:41
eine Einladung annehmen
ebenso: ein Angebot annehmen