27.06.05 02:14
Hei,
jeg lurer på hva "stokkmaur" er på tysk?

27.06.05 03:57
Slekt "Camponotus": Rossameise eller Holzameise paa tysk.
Det fines forskjellige underarter med forskjellige tyske navn (se ogsaa http://de.wikipedia.org/wiki/Ameisen)