Direkt zum Seiteninhalt springen

Hvordan oversettes uttrykke "initialisieren" best til norsk?

Hilsen

DTV

09.04.10 16:05
Es gibt "initiere", also deutsch "initiieren".

"Initialisieren" kenne ich im Deutschen nur in Zusammenhang mit Programmierung und evtl. bei Festplatten. Falls es darum geht, passt vermutliche "initialisere" auf norwegisch.

Zu guter Letzt kann man überlegen, ob nicht einfach "begynne" am besten passt in deinem Kontext.

09.04.10 18:22, Mestermann no
Oder innlede, påbegynne.

10.04.10 08:01
Initialisere brukes på norsk også om det å skrive initialene sine (som en forenklet signatur).
Konkret eksempel: "Begge partenes advokater hadde på forhånd initialisert alle de øvrige sidene i den store kontrakten, slik at det bare gjenstod for konsernsjefene å signere på underskriftssiden til slutt."

(Initialisering kan være en møkkajobb, når det er snakk om store kontrakter på mange hundre sider, og initialene på slutten pleier da ofte ikke å ligne så mye på de på de første sidene ....)

10.04.10 08:13
Å initiere er å sette i gang noe, gi støtet til noe.

Å initialisere er å etablere en utgangs-starttilstand (når det er besluttet at noe skal skje), slik vi gjør når vi i programmering intialiserer en programdel ved å sette inn startverdier før prosessen slippes løs videre. Initialisere brukes så vidt jeg vet bare innenfor fysikkdatabehandling (foruten å skrive initiler), og så vidt jeg vet finnes det ikke noen gode alternativer bortsett fra det helt generelle "klargjøre" og initialisere er i slike sammenhenger greit å bruke blant fagfolk.