29.04.10 15:40
Jeg takker for deres interesse for meg.
Blir det: ich danke für euer Interesse an eller für mich?

29.04.10 16:09
interesse for -> Interesse an

interesse for meg -> Interesse an mir.

bedre: Vielen Dank für euer Interesse.