03.05.10 19:36
Hei!
Was ist eigentlich richtig beim Raum im Haus: i gangen oder på gangen?
Es ist doch i stua und i kjelleren und sonst alles på, oder?
Takk for hjelpen!

03.05.10 20:16
Både "på" og "i" gangen kan brukes - litt subtilt avhengig av kontekst, men de fleste vil vel som oftest føle det mest naturlig med "på". Det kan være litt avhengig av hva slag bygning/gang det er snakk om, slik at jeg i en privatbolig lettere vil bruke "i", mens jeg i institusjonsbygninger vil tendere mot "på". Det kan også være situasjonsavhengig; "Per måtte stå alene ute på gangen resten av skoletimen fordi han hadde vært slem, men i friminuttet løp alle barna sammen i gangen."

Det samme gjelder soverom og kjøkken, mens bad er man bare "på", (fordi hvis noe er i badet, da er det som oftest vått...).

Slik jeg for min del bruker det, vil jeg som oftest snakke om "på" soverom/gang, hvis jeg snakker om hvor noe(n) befinner seg i øyeblikket, mens hvis jeg snakker om ting som har mer permanent tilhold i et av rommene vil jeg noe oftere bruke "i". Jeg bruker nok også lettere "i", dersom jeg selv befinner meg i rommet det snakkes om. Eksempel, "Jeg er sikker på at den er her i soverommet et sted", mens "Den sto (ute) på soverommet i går", men jeg sier ikke at det er feil å bruke "på" i det første eksemplet.

Man kan nok også noen ganger bruke "på" om stuen, men det synes jeg nå virker litt alderdommelig, og som regel vil det nå ikke føles naturlig å bruke noe annet enn "i".

Men her kan andre kanskje ha andre oppfatninger.

Akel (N)

03.05.10 20:44
Tusen takk,
det var virkelig til stor hjelp!!!

03.05.10 21:13
Kan vel også i tilknytning til "gang" føye til at dersom vi snakker om "korridor", vil nok "i" fortrinnsvis bli brukt, mens "på" høres nesten litt galt ut for meg - uten at jeg vil påstå at det faktisk er galt.

Akel (N)