Direkt zum Seiteninhalt springen

målebrev på tysk?
takk

21.06.10 18:16, Florakom ch
Ist das etwa das gleiche wie Reguleringsplan ?

mvh

22.06.10 09:51
Målebrev som for eksempel i LYS-målebrev? Kanskje prøv:

"Messbrief" "Messcertifikat" eller bare "Certifikat".

Jeg fant minst en side på netta da det brukes "Messbrief" angående LYS-beviset.

PS:
Ein "reguleringsplan" ist was anderes nach meinem Verständniss.

22.06.10 12:16
Ich denke, es handelt sich hier um ein Grundbuchblatt.

23.06.10 17:11
Hvis det tyske systemet er tilsvarende det norske, er ikke Grundbuchblatt og Målebrev det samme.

Et målebrev er et dokument som angir en eiendoms utstrekning, det vil si det angir kordinater og avstander for eiendommens grensepunkter/grenselinjer.

Grunnboksbladet er der man registerer rettigheter i den aktuelle eiendommen. En delingsforretning (utskillelse av en ny (og mindre) enhet fra en eksisterende eiendomsenhet) med tilhørende oppmåling av den nye eiendommen og utarbeidelse av korresponderende målebrev, blir en forutsetning for å anse at en ny juridisk grunnenhet er opprettet - noe som igjen da blir registrert med et nytt grunnboksblad i grunnboken. (Før i tiden ble det gjort fysisk, men nå er grunnboken helt elektronisk.) Fradelingen av den nye eiendommen, blir selvfølgelig registrert på grunnboksbladet til eiendommen som den nye skilles ut fra.