02.07.10 18:50
Stichwörter: anforderungen, bewerbung, erfuellen, søknad, tilfredsstille
Aloha!

Hvordan kan jeg skrive i en norsk søknad: "Deshalb glaube ich alle (gestellten) Anforderungen zu erfuellen."
(Pågrunn av dette tror jeg at jeg opfylle alle forlangendene.)??

Ich moechte verdeutlichen, dass alle Punkte in der Jobaussschreibung auf mich passen.

Tusen takk!
Hilsen
Tom

02.07.10 20:11, finnmark at
På grunn av dette tror jeg at jeg oppfyller alle krav.

02.07.10 22:34
I stedet for oppfylle, vil jeg nok helst sagt:

På dette grunnlaget burde jeg tilfredsstille alle de kravene som fremgår av stillingsbeskrivelsen.

(Etter min mening kan man oppfylle en forventning, mens krav derimot blir tilfredsstilt (eller etterkommet, avhengig av kontekst.)

Akel (N)