03.07.10 10:14
Hei,
ich habe 8 Stunden geschlafen - heißt das sov i 8 timer, oder ist es genug mit sov 8 timer?
Danke

03.07.10 10:17
Hei ???
Ich habe 8 Stunden geschlafen = Jeg har sovet i åtte timer.
Vennlig hilsne fra Claus i Kristiansand

03.07.10 11:20
Det kommer litt an på, men jeg synes ikke det er helt lett å formulere dette. Jeg tror det blir riktig å si noe slikt:

Dersom du refererer til at du har avsluttet en periode hvor du sov, men nå er våken, og konstaterer hvor lenge det er siden du begynte å sove, er det vanligvis riktigst å ha med "i" slik Claus skriver. Eksempel "(Jesp), det var godt å få sove ut, nå har jeg sovet i 10 timer." Her kan man kanskje si at det er fokus på verbet, handlingen "å sove", og hvor lenge denne varte.

Hvis det derimot kan sies å være fokus på substantivet, hvor mye søvn man har fått - hvor lang hvilen har vært, kan man sløyfe i-en. Eksempel "Er du trett etter å ha reist så langt for å komme hit?" "Nei, jeg sov 6 timer på flyet, og sov deretter 2 timer på bussen."

Nå er det jo ikke noe skarpt skille mellom handlingen å sove, og den korresponderende hjernevilen, søvnen, så om ikke dette blir helt innlysende, så har jeg forståelse for det. Det første eksemplet kunne jo ha vært sagt slik:

"(Jesp), det var godt å få sove ut. Jeg ha faktisk sovet 10 timer."

Hvis man er usikker, vil mitt tips være å sløyfe i-en. Etter mitt syn er det i de ulike tilfellene lettere å si noe som lyder litt feil hvis man har med i-en, enn om man sløyfer den.

Akel (N)

04.07.10 09:16
Hei Akel,
danke für die ausführliche Antwort. Ich kann keinen Unterschied zwischen den Beispielen finden, aber Schlußfolgerung ist wohl, daß es egal ist, ob ich das i dabei habe oder nicht. Wenn das mein Norwegischlehrer wüßte!

04.07.10 16:06
Nei, som jeg sa, er det ikke lett å si noe eksakt om dette. Min tanke er at dersom det er snakk om hvor lenge en har sovet - lengden på en adferdshandling, så er jeg mer tilbøyelig til å bruke "i". Dersom det er fokus på kvantifisering av mengden oppnådd søvn (- som man imidlertid bare får ved å sove ....) - ville jeg fortrinnsvis sløyfet i'en.

Noen store språkfeil blir det jo uansett ikke ut av dette, og begge alternativer kan brukes uten noe problem. Her er det vel også muligens en overgangssituasjon hvor vi kutter ut stadig fler ord som er redundante, slik at i'en bare "henger igjen" litt og snart er borte i denne forbindelsen?

Akel (N)