04.07.10 14:56
Stichwörter: außergerichtliche Einigung
Hi,

könnte mir jemand "außer gerichtliche Kündigung" übersetzen?

DANKE für die Hilfe

04.07.10 15:30
Sorryyyyy

meinte außer gerichtliche Eingigung"

Tut mir leid!

04.07.10 16:12
Hei,
für "außergerichtliche Einigung" schlage ich vor: "utenomrettslig forlik"

"Forlik" ist allerdings "Vergleich". Gibt es hier einen Unterschied zwischen Einigung unf Vergleich? (Bin kein Jurist.)

04.07.10 19:40
Den mest formelt korrekte betegnelsen er "utenrettslig forlik". Det kan for så vidt også betegnes "minnelig løsning" eller "avtale". (Man kan imidlertid høre at også jurister kan si "utenomrettslig forlik".)

(Ved en minnelig løsning / utenrettslig forlik blir en eventuell tvist som måtte være påbegynt ved domstolene, trukket tilbake, og konsekvensen av et utenrettslig forlik er at det da ikke foreligger noen rettslige bindende avgjørelse som partene kan påberope seg hvis det blir problemer med gjennomføringen av det de er blitt enige om. Ved et rettsforlik avsier derimot retten en bindende kjennelse hvorved saken avsluttes med det formelle rettslige resultat som partene er blitt enige om. Et rettsforlik har virkning som en dom.)

Akel (N)