05.07.10 10:35
Hei,
Jeg forsøker å beskrive til min tyske brevvenninne at Lenas seier i ESC satte Oslo på hodet, men finner ikke et godt uttrykk for dette.
Hilsen Helge.

05.07.10 11:05
Der Sieg von lena hat hier in Oslo alles auf den Kopf gestellt.
(litt fri)
men utrykk finnes også på tysk:
etwas auf den kopf stellen

05.07.10 11:17
Danke!

05.07.10 14:24, Daggi de
Genauer:
Lenas Sieg (beim ESC) hat Oslo auf den Kopf gestellt (nicht: alles in Oslo).