05.07.10 11:59
Lurer på hva som er riktig i disse eksemplene (Google-funn), største eller størst?

Bassenget innenfor har et største dyp på 69 meter
Pendlene skal ha tilstrekkelig lengde til å oppnå et største utslag til hver side på minst 15 cm

Det betyr at boksen får et størst volum dersom den har en høyde på 21 cm
Jeg tror også det er der hun har et størst potensial internasjonalt

05.07.10 13:22, Staslin no
"et største ..." er riktig. I de nederste to eksemplene skulle det egentlig enten hete "et største volum"/"et største potensial" eller "størst volum"/"størst potensial".

05.07.10 13:24, Staslin no
... "et størst" er for øvrig riktig hvis du legger til "mulig": "et størst mulig volum", "et størst mulig potensial".

05.07.10 16:01
takk for svaret!