Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei,
er det "undervise i (eller på)":
Jeg underviser i(?) en ungdomsskole.
Han underviser også innvandrere på(?) norsk.

Takk på forhand
V.

07.07.10 13:46
Man kan si:

1. "Jeg underviser i ungdomsskolen." <=> "Jeg underviser på ungdomsskolen."
2. "Jeg underviser på en ungdomsskole."
3. "Jeg underviser (f.eks. engelsk) i en klasse."

"Han underviser også invandrere på norsk." => Dette gjelder dersom læreren/-innen snakker norsk i undervisningen.

men

"Han underviser også innvandrere på norsk." => da mener man at læreren/-innen underviser i språkfaget "norsk".

Mvh (N)

07.07.10 14:14
Tusen takk for svar!
V. :-)

07.07.10 14:18
Im letzten Satz meint Mvh wohl "Han underviser også innvandrere î norsk." ??

07.07.10 14:46
Ja, beklager! Mente i i det siste eksemplet.

07.07.10 15:58
Når det gjelder 1., er etter mitt syn det mest riktige at dersom man mener å si at man underviser på ungdomskoletrinnet, så er det riktigste å si "Jeg underviser i ungdomsskolen." Bruker man "på", så snakker vi i stedet om, slik det er angitt i pkt 2, fortrinnsvis om en konkret skole, (som det kan være underforstått referanse til, f.eks. "jeg underviser på ungdomskolen" - underforstått: "... her i kommunen."

Språkbruken er vel imidlertid ikke helt konsekvent her.

Akel (N)