10.07.10 07:31
Hva kan forurettethet, føle seg forurettet, forurettelse og å forurette best oversettes til tysk med?

Takk!

Akel (N)

10.07.10 11:01
Kanskje med:
Zeitwort: übervorteilen, benachteiligen...
Hauptwort: Übervorteilung
Håper det hjelper
Alice

10.07.10 11:49
Takk,

Jeg lurer imidlertid på om ikke übervorteil... bare dekker en særskilt situasjon hvor forurette... kan brukes, nemlig der hvor det skjer en urettferdig fordeling, altså at det omtrent tilsvarer det norske forfordeling?

Forurettethet kan imidlertid oppstå også i helt andre situasjoner, f.eks. fordi jeg føler meg nedvurdert, tilsidesatt, osv. uten at det er noen fordelingsproblematikk inn i bildet.

Akel (N)

10.07.10 12:33
Ja, jeg ser jo nå dessverre litt sent i Wörtebuch at det er anført følende:

forurette = kränken
forurettet = gekränkt.

Men jeg tenker jo da at at kränken naturlig er en oversettelse av å krenke. Dette er et ord som er svært nært opp til forurette.... I selve sammensetningen av ordet forurette ligger elementene for og urett, og dette sier ganske mye om hva det dreier seg om: Det har skjedd en forutgående urett, den skaper en etterfølgende følelse av forurettethet. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor det på norsk ville være naturlig å bruke krenke / krenkelse, men hvor det ikke nødvendigvis er noen urett / forurettelse, og kanskje kan man sondre mellom dette på tysk også?

Det er så vidt jeg vet noen andre ord av tilsvarende art som kan komme inn i bildet, verunglimpfen og beleidigen. Det siste ville jeg formode er knyttet til verbale injurier, mens det første regner jeg med tilsvarer forulempe. Man kan bli forulempet av en nærgåene beruset personer som man møter tilfeldig , men man blir ikke nødvendigvis forurettet av ham.

Og for øvrig var jeg vel litt upresis i forhold til forfordeling, det er vel heller benachteiligen som er parallellen til forfordelig, og ikke übervorteilung - man har fått for lite.

Akel (N)