12.07.10 09:04
hei, jeg vil si opp kontrakten min.
hva betyr "Auflösungsvertrag" på norsk?
takk for hjelpen.

12.07.10 19:42, Jenny de
avtale som erstatter tidligere avtale

14.07.10 04:57
Hvis den nåværende avtalen gir deg adgang til ensidig å si opp avtalen (ev. med en viss oppsigelsesfrist), vil det bare være snakk om å utforme en oppsigelse.

(Hvis ikke det sies noe spesielt om oppsigelse i avtalen, må man ta stilling til om dette er ment å være en evigvarende avtale. Hvis ikke avtalen er av en slik evigvarende type, vil man normalt regnes som uansett å ha en rett til opppsigelse, med rimelig langt varsel til den annen part.)

Dersom du har en uoppsigelig avtale, men likevel ønsker å komme ut av avtalen, vil man måtte gå i forhandlinger med den annen part for å se om man likevel kan oppnå enighet om å avslutte avtalen. I så fall kan man legge frem et forslag til "avtale om hevning av avtale" eller "avtale om oppsigelse av avtale" avhengig av om avtalen henholdsvis skal avsluttes med umiddelbar virkning eller etter en oppsigelsesfrist. En fellesbetegnelse for disse to variantene kan være "avtale om terminering av avtale".

Akel (N)