25.07.10 09:36
Stichwörter: særegen, særeigen
særeigen ??? på norsk?
takk

25.07.10 10:19
særeigen (nynorsk), særegen (bokmål) = eiendommelig, spesiell = eigenartig, speziell, besonders, ausgefallen
V0 (D)

25.07.10 12:44
takk!