06.08.10 05:40
Stichwörter: einbinden, slutte
Jeg ble først nå oppmerksom på http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/18094
Der det ble spurt: "Im Deutschen würde ich sagen ich binde ein Bauwerk in den Untergrund ein. Das heißt ich baue es soweit in den Boden, dass es vernünftig angeschlossen ist.
- innbinding
- slutte til
Was würdet ihr aus dem Gefühl heraus am ehesten verwenden?",
hvor anbefalingen endte opp med "slutte seg til", - og hvor det ikke lenger er mulig å føye noe til. Jeg tar derfor dette opp igjen, siden jeg ikke er særlig enig i svaret.

Jeg kjenner ikke til om det finnes noe faguttrykk her, men jeg ville bare sagt "feste byggverket i grunnen", ev. "innfesting av bygget i grunnen".

"Slutte seg til" brukes bare slik som svareren korrekt gjengir som utgangspunkt, og kan ikke brukes i noen slik avledet mer generell fysisk/konkret betydning. (Kan brukes om ulike strømmer som trafikkstrømmer (bilkøer og jerbanelinjer)/strømledninger/rør og andre vannstrømmer (elver) som samles i et strømforløp.)

"Slutte til" betyr forøvrig at det er tett rundt noe. Hvis byggverket slutter til bakken, betyr det bare at det ikke er noe luft mellom det og bakken, men det sier egentlig ikke noe om hvor fast det sitter.

11.08.10 12:10
Hast Recht!