28.08.10 09:11
Hei på dere! Jeg skulle ville spørre om to ting.
Først kjenner jeg ikke til verbet mørne. Hva innebærer at "Han mørnet en time i varetekt"?
Og siden skjønner jeg ikke dette uttrykket: "vi bli desto mer innstilt på å legge bredsida til sånn ellers".
Takk for hjelpen og en fin dag!

28.08.10 09:23, wolli
hei,
mør = mürbe, kann also frei übersetzt werden mit "Er wurde eine Stunde im Gewahrsam mürbe gemacht." oder ganz frei "Er schmorte eine Stunde im Gewahrsam."

28.08.10 12:55
""vi bli desto mer innstilt på å legge bredsida til sånn ellers"."

Her er det en trykkfeil. Enten

"... vil bli desto mer innstilt på å legge bredsida til sånn ellers".

eller

"Vi blir desto mer innstilt på å legge bredsida til sånn ellers".

Akel (N)

28.08.10 13:13
Men,

"bli desto mer innstilt på å legge bredsida til sånn ellers":

("sånn" kunne vel like gjerne vært utelatt)

"å legge bredsiden til" (har sin opprinnelse fra gamle seilskrigskip og) betyr at man fyrer løs med alt det man har av skyts (på siden mot fienden), man sparer ikke på kruttet, holder ikke noe igjen.

Så betydningen av det hele blir:

<når en eller annen forutsetning er oppfylt> så vil vi for fremtiden i alminnelighet fortrinnsvis angripe/forsvare oss <alternativt (avhengig av kontekst): i ulike sammenhenger si ting som de er> med det vi har til rådighet uten noen moderasjon eller på annen måte holde noe tilbake

Akel (N)

28.08.10 14:25
Samme på tysk: eine Breitseite abfeuern