29.08.10 10:13
Welche Präposition ist richtig, um folgenden Satz zu übersetzen? Etter, ved, pga., som resultat av oder noch was ganz anderes?
"Durch diesen kurzen Erdrutsch starben 39 Menschen."
" ... dette korte raset døde 39 mennesker."
Eller skriver man helst "Dette korte raset tok livet av 39 mennesker."?
Tusen takk!
Annette

29.08.10 13:44
Vielleicht "Som følge av dette raset..." ?

29.08.10 14:25
Vielen Dank :-)))

29.08.10 15:41
Du kan godt skrive ""Dette korte raset tok livet av 39 mennesker." som du selv foreslo, eller "Som følge av dette raset døde..." som 13:44 foreslo.

Siden du spurte om preposisjon, tar vi også med at du kan si "30 mennesker døde i raset."

(Imidlerid er jeg litt usikker på hva du mener med "korte raset". Er det det at det varte kort? (- men det ligger vel i sakens natur at de fleste ras ikke varer spesielt lenge), eller mener du at det ikke raste så langt ned, (da tror jeg heller jeg ville sagt "ikke særlig høye raset", ev. "lavt ras"), eller at rassonen hadde liten bredde ("smalt ras")?)

Akel (N)

29.08.10 16:28
Tusen takk for tankene deres! Føler meg ofte usikker med preposisjonene. Men dere oppfattet det riktig: Raset var kort i henblikk på tiden.

29.08.10 17:16
Da får du kanskje meningen minst like godt frem ved å si "I dette raset døde 30 mennesker brått."

Akel (N)

29.08.10 19:46
PS. "... usikker preposisjonene ..." :-)

Akel (N)