30.08.10 23:15
Stichwörter: Schaltberechtigung Schalt Berechtigung
Hallå,
Wie würdet ihr denn das Wort "Schaltberechtigung" übersetzen?
Im Sinne von 20.000V an Trafos frei- und zuschalten dürfen.

Jeg har en sjaltbeføyelse til 20kV?
oder "sjaltberettigelse"?

Danke im Voraus

31.08.10 00:02, ehlk no
Vielleicht:
"Jeg har en tilkoblingsrett på 20 kV."
Ich bin Norweger, kenne mich aber in diesem Bereich nicht so gut aus.

31.08.10 08:40
Jeg tror det har med autorisasjon til å foreta
elektriske installasjoner å gjøre og at autoriasjon kan gis
innenfor gitte spenningsområder.Dette kan gjelde enkeltpersoner
(elektrikere ) og installasjonsfirmaer.
Det hele er knyttet til sikkerhetsbestemmelser.

Oddy