Direkt zum Seiteninhalt springen

Betyr hinkommen å komme til noe eller tvert imot på komme vekk fra noe?
På fordhånd takk.

08.09.10 01:41
Det første: å komme til noe

F.eks.: "Ich kann dort nicht hinkommen." - "Jeg kan ikke komme dit."

08.09.10 01:54, Mestermann no
Det tyske ordet "hin", som er brukt i "hinkommen", er akkurat det samme som det norske ordet "hen", som når vi sier at
"han kom ikke noe sted hen", "hvorhen skal du?", "jeg tolker deg dithen at..." og lignende. Det angir altså en
bevegelse til eller mot noe.

Det er et godt eksempel på at det finnes mye tysk i norsk språk.

08.09.10 11:10
Das Wort hinkommen kann umgangssprachlich auch bedeuten, das das Geld fuer eine bestimmte Sache fuer den ganzen Monat fuer ein bestimmtes Ereignis nicht reicht / ausreichend ist (det er ikke tilstrekkelig).

Beispiel: Wie soll ich nur mit dem Lohn, den ganzen Monat ueber hinkommen?

Oder man benutzt den Ausdruck hinkommen um damit Zustimmung auszudruecken (det er riktig).

Bespiel: Das koennte wahrscheinlich hinkommen (det er kansjke sannsynligvis riktig).
Das kommt ungefaehr hin (det er omtrent riktig).

08.09.10 16:42, Mestermann no
11:10: Det er helt riktig som du skriver, men du bør skrive det på norsk. Den som spør, er norsk og er etter alt å
dømme på et tidlig punkt i læringen av tysk. Vedkommende vil etter all sannsynlighet ikke forstå din forklaring på tysk;
den blir alt for komplisert.

Minner om forumreglene: Det skal svares på det språket spørsmålet ble stilt på.

08.09.10 17:25
Samtidig vil forklaringen her bli søkbar, og jeg synes det er utmerket at når spørreren har fått et greit nok svar, så er det rom for å bygge svaret ut slik at det for fremtiden gis best mulig informasjon - enten man føler at man best kan formidle ting ved å skrive på det ene eller andre språket. Jeg lærte mye av dette tilleggssvaret.

Akel (N)
(som ikke var den som spurte først, og som etter å ha lest tilleggsbemerkningen faktisk var på nippet til å legge inn en rosende bemerkning om hvor utmerket forumet fungerer når det kan gis slike utdypende tillegg. Det kan forøvrig f.eks. være at spørsmålet kom fordi spørreren ikke fikk helt mening i det han leste, kanskje nettopp fordi han ikke var oppmerksom på slike mer spesielle betydninger. Jeg tror man skal være ganske forsiktig med å danne seg for bastante oppfatninger om hva en person skjønner eller ei, bare på grunn av spørsmålet om et enkelt ord.)

08.09.10 20:25, Mestermann no
Det kan selvsagt tenkes, men "hinkommen" er temmelig elementært, og tyder derfor på at vedkommende ikke er
kommet så langt ennå. Jeg minnet ikke om dette for å være pirkete eller uvennlig, men fordi 11:10s utmerkede svar
etter all sannsynlighet vil være for komplisert for en som ennå er på begynnerstadiet. Det er derfor reglene er slik. En
annen ting er selvsagt hva andre kan lære av det.