Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei hei.
Jeg prøver å finne ut hva "mellomnavn" er på tysk. Er det så enkelt som Mittelname??
Takk

08.09.10 15:23
Zwischenname

08.09.10 15:26
Hei, om det er navnet som Olav i dette eksempel:
Bjørn Olav Haugen
så kaller man dette navnet "Zweitname", det er mulig at det er flere "Zweitnamen": Marta Linn Kristine Våge ...

08.09.10 15:39
Zweitname ist umgangssprachlich.
Zweiter Name oder zweiter Vorname

Oddy

08.09.10 15:55, Mestermann no
For å summere opp litt:

På tysk sier man ikke "mellomnavn", man sier enten
"Andre navn" = Zweiter Name
eller, for å presisere:

Andre (tredje, fjerde) fornavn = Zweiter (dritter, vierter) Vorname

Første og andre (tredje, fjerde) etternavn = erster Zuname, zweiter (dritter, vierter) Zuname.

(I stedet for Zuname kan man også bruke Familienname/Nachname).

08.09.10 16:19
Ja, Nachname aber nicht Nachnahme !

08.09.10 16:46, Mestermann no
@16:19: det er helt riktig, men ingen har såvidt jeg kan se skrevet "Nachnahme".

08.09.10 23:44, Geissler de
Oversettelsen "Zwischenname" tviler jeg på, og heller ikke "yweiter Name" gir mening etter
min oppfatning.

I Tyskland har man ikke mellomnavn som i Norge. Man kan riktignok ha opptil flere fornavn
(antallet er vel i utangspunktet ikke begrenset; forsvarsministeren vår bærer f. eks.
fornavnene Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester), men
det er noe annet enn et norsk mellomnavn, som like gjerne kan være et etternavn.

Når man bruker "Zweitname", impliserer man at det er et fornavn, for det er den vanlige
betydningen av dette ordet i tysk. Men "Gahr" i "Jonas Gahr Støre" er jo ikke det.
Dessuten er det ikke uvanlig at man bruker bare mellomnavn og etternavn når man omtaler
personer, som f. eks. "Dale Oen" og "Harlem Brundtland". Horfor i all verden, spør
tyskeren seg, brukes bare "Zweitname" og etternavnet? Et annet eksempel: Rikssynseren
Hylland Eriksen heter med fullt navn "Geir Thomas Hylland Eriksen". Er Hylland da et
"Drittname"?

Når jeg forklarer norske navneskikker til tyskere, bruker jeg alltid ordet "Mittelname" --
mange har jo også hørt om engelsk "middle name" og er derfor ikke helt ukjent med
konseptet.

09.09.10 02:33, Mestermann no
Svært interessant, og godt forklart om forskjellene i tysk og norsk navneskikk, Geissler. Imidlertid finnes det belegg
på google og andre steder så vel for begrepet "zweiter Familienname", hhv. "zweiter Zuname/Nachname", (fremfor
alt i forbindelse med ikke-tyske etternavn), som selvsagt for bruken av "zweiter Vorname".

Jeg har selv et dobbelt etternavn, uten bindestrek, og jeg har derfor mange ganger måttet forklare at det er snakk
om mitt første og andre familienavn, og ikke et "Zweitname" eller "Zwischenname" (i den forstand det forklares på
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenname).

For å rydde litt opp i min egen begrepsforvirring, og for best mulig å kunne forklare at mitt dobbelte etternavn var et
fullstendig etternavn, omenn i to deler, og at begge navn derfor skal brukes i tiltale, måtte jeg spørre såvel jurister
som filologer, samt slå opp, og kom altså til at den presiseringen som jeg har beskrevet i mitt forrige innlegg, er den
mest korrekte og forståelige. Begynner man nemlig med "Mittelname", oppstår straks samme tvetydighet som med
"Zwischenname" igjen, idet det ikke angir om det er tale om et fornavn eller familienavn.

Tyske forlag har f.eks. hatt problemer med navn som "Saabye Christensen" og "Fosnes Hansen", begge uten
bindestrek. Begge etternavn skal brukes når forfatterne omtales bare med sine etternavn, noe annet ville være både
ukorrekt og uhøflig, men hvor skal de så egentlig stå i katalogen og i bokhandelen? Hos Wittwer i Stuttgart finner
man Saabye Christensen under S, mens han står under C hos Dussmann i Berlin (sist jeg så etter). Jeg er kjent med at
denne problematikken har utløst administrative diskusjoner av helt babelske proporsjoner hos Kiepenheuer & Witsch
og btb.

Om ens norske mellomnavn er et fornavn, kan man trygt bruke ordet Zweitname, men om det er tale om ens første
av to familienavn, blir det mer presist å snakke om "erster Zuname" og "zweiter Zuname". Det er såvidt jeg forstår
også slik man gjerne gjør det på tysk når man omtaler f.eks. spanske etternavn, som jo også ofte er doble, uten
bindestrek. Men jeg ville ikke brukt "Mittelname" i angelsaksisk forstand om det første av to familienavn; det blir
forvirrende.

(Når det gjelder Thomas Hylland Eriksen, så har han i praksis lagt vekk sitt egentlige første fornavn Geir, og bruker
sitt andre fornavn som første og eneste fornavn; kanskje kan man kalle det hans nome de guerre).
:-)

Spesielt vanskelig blir det når tidligere fornavn er blitt opphøyd til familienavn, som i Hanne Wilhelm Hansen, eller
Lisbeth David Andersen. Da blir det definitivt nødvendig å presisere at Wilhelm, hhv. David er det første av to
etternavn og ikke et "Zweitname", "Zwischenname" eller "Mittelname".