Direkt zum Seiteninhalt springen

Ich finde keine treffende Übersetzung für das Wort "Verleumdung", also wenn man jemandem etwas nachsagt, was nicht
stimmt bzw. jemandem eine kriminelle Handlung in aller Öffentlichkeit unterstellt.
Könnt ihr mir helfen?
Besten Dank im Voraus.
Conny

15.09.10 03:13, Mestermann no
Je nach Grad des Ernstes und des Gewichts der Beschuldigungen nennt man das:
Baktalelse - æreskrenkelse - injurier.

Die letzten zwei - und das sind wohl die Bedeutungen, die Du suchst – können strafbar sein. Aber hier brauchen wir
Akels eminente Expertise um die Unterschiede klarzumachen.

15.09.10 17:57
Det rettslige begrepet er ærekrenkelse (uten binde-s). Injurie betyr det samme.
Ærekrenkelser kan imidlertid være sanne. (Straffeloven fastslår at selv om det føres sannhetsbevis kan en beskyldningen være straffbar dersom den er fremsatt uten at der var noen aktverdig grunn til det eller dersom den ellers er utilbørlig på grunn av formen eller måten den er fremsatt på eller av andre grunner. - Når ny straffelov trer i kraft om noen år, blir forøvrig æreskrenkelser ikke lenger straffbare, men bare et spørsmål om erstatningsansvar.)

Jeg mener at heller ikke begrepet "bakvaskelse" nødvendigvis utelukker at det som sies er sant. Det er tilsvarende mere situasjonen, formen og formålet med det som sies, som karakteriserer bakvaskelsen, selv om uriktige opplysninger ofte er en sentral del av det.

Så det helt riktige svaret på spørsmålet må etter mitt syn egentlig være "løgn" eller "(offentlig fremsatte) uriktige/falske anklager" (eller noe lignende).

Akel (N)

15.09.10 18:17
Nå skrev jeg "bakvaskelse", mens Mestermann skrev "baktalelse". Disse begrepene betyr vel mye det samme. Særlig "baktalelse" kjennetegnes jo fortrinnsvis ved at den som omtales ikka kan høre/oppfatte budskapet, mens en bakvaskelse kanskje kan foregå litt mer offentlig. Sånn sett passer jo "baktalelse" ikke så godt til eksempelet som spørreren benyttet. Jeg oppfatter vel egentlig særlig "bakvaskelse" som å være den beste oversettelsen av selve begrepet "Verleumdung", i hvert fall i sammensetningen "Verleumdungskampagne" = "Bakvaskelseskampanje".

Akel (N)

15.09.10 20:29, Conny
Tusen takk til dere!