Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei

Blir det riktig aa si det saann: Ada wird sowohl in der Alte als auch in des neues Testament genannt. Altsaa paa norsk ville jeg ha skrevet: Navnet Ada blir nevnt baade i det i gamle og det nye testamentet.

Tusen takk paa forhaande!

23.09.10 13:10
Ja, du kan si det på den måten eller "(Navnet )Ada blir nevnt såvel i det gamle som i det nye testamentet".

(psst: "på forhånd")

Akel (N)

23.09.10 13:18, Ines7 de
Var det den tyske eller den norske setningen du ville ha rettet?

På tysk blir det:

Der Name Ada wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament erwähnt.

23.09.10 18:20, Jørg li
Jeg er ikke sikker om innhold av denne setningen er riktig. Det fins to kvinner i det gamle testamentet som heter
Ada: ˝Lamek tok seg to hustruer, den ene hette Ada, den andre hette Silla˝ (1. Mose 4,19) og:
˝Esau tok sine hustruer av Kana'ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama …˝
Men jeg kann ikke finne navnet Ada i det nye testamentet.