04.10.10 14:37
Hallaien allesammen !
Dette er alle tiders, og jeg har et brennende spörmaal men kan ikke skrive den siste
bokstaven i det norske alfabetet. Med Windows XP gikk det greit, men nu kommer Ü ut.
Kan du fortelle meg kosdan (bergendialekt, ikke skrivefeil) Mern hvordan skal jeg skrive
Alesund rett ?

Takk for idag og paa gjenskriv. I "Dansketiden" skrev man denne siste bogstaven slik og man
fant Aalesund allerförst i datidens lexika som skrives leksikin. Ha det göyt !!!

04.10.10 19:07
(Alt - 143) lesund ;-)
Hold nede Alt tasten, trykk 143 på talltastaturet på høyre side, slipp Alt tasten, og vips.......
Liten å er Alt - 134

Gabus (N)