22.10.10 23:22
Stichwörter: Haushalt, Hausrat, Hausstand, husstand, innbo
Wie schreibt man: "Husstand" på tysk?

22.10.10 23:29, Geissler de
Haushalt.

22.10.10 23:55
ahh.. selvfølgelig. Begynner å bli litt sent. Ordet fortjener sikkert en plass i ordboken uansett. Takk for svar!

24.10.10 14:27
innbo er ogsaa mulig

24.10.10 20:31, Geissler de
"innbo er ogsaa mulig" - skjønner ikke hva du mener.
"Innbo" er i hvert fall ikke en tysk oversettelse av det norske ordet "husstand". Det er som
sagt "Haushalt": en husstand på fire personer - ein Vier-Personen-Haushalt

Det norske orde innbo oversettes vanligvis ikke med "Haushalt", men "Hausrat".

25.10.10 03:57, Mestermann no
@14:47: Hvorfor slår du ikke opp før du svarer? Innbo er ikke det samme som husstand. Innbo er hva man har av
møbler og gjenstander i hjemmet. Husstanden er den juridiske enheten som bor sammen under samme tak og adresse.
Den kan utgjøre en familie eller (nå sjeldnere) en familie med ansatt tjenerskap. Man kan også si at det befinner seg et
visst antall kjæledyr i husstanden.

Husstand blir i Kunnskapsforlagets blå ordbok oversatt med "der Hausstand"; jeg går ut fra at dette er et ord som
kanskje i noen grad er gått ut av bruk i moderne tysk? Antagelig kan man bruke "Haushalt" (husholdning) som et mer
eller mindre synonymt ord, akkurat som på norsk.