23.10.10 00:28
Kan man si: "Aufruhrpolizei" for "opprørspoliti"? Er det et bedre alternativ?

På forhånd takk for svar!

23.10.10 01:34, Geissler de
1. Nei, det kan man ikke.
2. Det er det sikkert, men hvilket som er bra er vanskelig å si uten kontekst.

23.10.10 02:18, Mestermann no
Eingreifeinheit er et ord jeg har sett brukt; det ordet tilsvarer omtrent norsk innsatsenhet eller innsatsstyrke.
Eingreifeinhet der Polizei = politiets innsatsstyrke. Men noen som har tysk som morsmål bør svare på om dette er riktig.

Ordet "opprørspoliti" er egentlig litt upresist, fordi demonstrasjoner og opptøyer blir møtt av vanlige polititjenestemenn
som har trening i å håndtere slike situasjoner.

23.10.10 07:42
"Überfallkommando " heter det ihvertfall hos Emil og detektivene. Et fint tysk ord, men jeg tror man sier nok heller " Eingreiftruppe " idag.

Lemmi

23.10.10 09:48
Takk, Lemmi og Mestermann for gode svar!

23.10.10 12:24, Geissler de
Überfallkommando og Eingreifeinheit er mindre enheter som ikke brukes under
demonstrasjoner, så de passer ikke. En Åberfallkomando er besetningen av en bil, og
Eingreifeinheit betegner en spesialenhet, ikke nødvendigvis i politiet.

I Tyskland er det noe som heter "Bereitschaftspolizei"; det er disse enhetene som brukes
når det er store arrangementer met tusenvis av deltagere, opptøyer el. l. Men det kan ikke
brukes når det dreier seg om andre land. Derfor etterlyste jeg konteksten.

23.10.10 18:15
Takk for den suplerende kommentaren. Nå forstår jeg bruken bedre.

25.10.10 08:03
Beredskapsstyrke