24.10.10 18:45
Skal det vere konjunktiv i denne setningskonstruksjonen? «Dersom det ikkje er forseinkingar, rekk vi fram til stasjonen klokka 18.»

Noko slikt kanskje: Wenn es keine Verzögerungen gibt, wären wir bei Station um 18:00 Uhr?

Helsing P Wolsdal

24.10.10 19:25
Ikke nødvendig med konjunktiv her:
Wenn es keine Verspätungen gibt, sind wir um 18 Uhr bei der Station.
Eller: ..., erreichen wir den Bahnhof um 18 Uhr. (Hvis der er en togstasjon)

24.10.10 19:52
Tusen takk for svar. Men no byrjar eg lure på dette med «Verzögerung» vs. «Verspätung»? Er det meiningskilnad mellom dei to orda?

Helsing P. Wolsdal

24.10.10 20:36
Verzögerung betyr at det går saktere enn antatt, og resultatet kan være Verspätung. Dokpro har disse eksemplene for forseinking:
det har vore forseinkingar med nattoget
to timars forseinking
forseiningar i/med arbeidet

Uten mer kontekst kan du her oversette med både Verzögerung og Verspätung, men ved det første eksempelet er det som oftest snakk om Verspätung, og ved det siste passer det oftest med Verzögerung.

I ditt tilfellet ville man man uansett ordvalget forstå det slik at ikke alt gikk etter planen hvis dere ikke rekker fram til stasjonen klokka 18.

24.10.10 21:13
Ifølgje di forklåring kan det ratt verke som om «Verzögerung» tilsvarar «utsetjing» på norsk, medan «Verspätung» er ekvivalent med det eg meinte: «Forseinking» (På norsk-dansk: utsettelse/forsinkelse). Det er spanande med desse nyansane i båe språka.

Eg er ov-glad for at forumet finst. Takk til dykk som held det levande (men kva tyder eigenleg «Heinzelnisse»?)

Beste helsing P. Wolsdal

24.10.10 21:28, Geissler de
Fra "Fragen und Antworten":

Wer oder was ist Heinzelnisse?Das Wort Heinzelnisse ist eine Mischung aus Heinzelmännchen
und Husnisse. Heinzelmännchen kommen wie wir aus Köln. Heinzelnmännchen waren kleine,
normalerweise nicht sichtbare Helfer im Haushalt, bis sie von des Schneiders Frau aus
Neugier in eine Falle gelockt und verscheucht wurden. Die norwegische Husnisse ist vom
Charakter her den Heinzelmännchen sehr ähnlich, solange man sich mit ihr gutstellt,
ansonsten kann sie einem böse Streiche spielen.

24.10.10 22:01
Danke sehr! Ich sollte wahrscheinlich diese Frage nicht im Forum gestellt habe, statt in "Fragen und Antworten" untersucht um die Erklärung zu finden.

P. Wolsdal

24.10.10 22:03
Og ver gjerne snill å rette på svaret eg sette inn ovanfor. Det er slik ein lærer!

25.10.10 10:32, Drontus no
Det er vanskeleg å forklare skildnaden på dei to orda, fordi dei til dels kan brukast synonymt. Men Verzögerung er ikkje utsetjing (det er heller Verlegung eller Aufschub).

I følgje Hustad er
Verspätung = forsinkelse
Verzögerung = forsinkelse, forhaling, hefte, trenering, nøling, obstruksjon, retardasjon, inhibisjon

Die Straßenbauarbeiten verzögern sich (altså vert vegen seinare ferdig enn ein først tenkte)
Der Ton kommt verzögert an (ein ser først bilda på skjermen, og så kjem lyden)
Der Zug ist verspätet

Svaret ditt (22:01) kan ein t.d. formulere slik:
Ich hätte diese Frage wahrscheinlich nicht im Forum stellen, sondern erst unter "Fragen und Antworten" nach der Erklärung suchen sollen

25.10.10 22:37
Takk for godt svar, sjølv om det framleis er vanskeleg å skjøne skilnaden mellom orda i praktisk bruk.
Helsing P. Wolsdal