25.10.10 16:40
Hei allesammen!

Har et spørsmål som gjelder ordkombinasjon „langt i“. Det dreier seg om en installasjon av en vvs-anlegg.

Her kommer setningen:
Beskrivelsen går på enkelte områder langt i å beskrive løsninger, mens andre nødvendige installasjoner berøres i mindre grad.

Kan det oversettes med:
Die Beschreibungen beziehen sich auf einzelne Bereiche bis hin zur Beschreibung von Lösungen, während andere erforderliche Installationen in geringerem Umfang berührt werden.

Takk for hjelp sier
Mattis

25.10.10 20:23
Hei!
Die Übersetzung ist vielleicht ein wenig zu frei. Ich würde eher schreiben:

Die Beschreibung (Singular!) ist in einigen Bereichen so umfassend, dass Lösungen
beschrieben werden, während ...

Also worauf es mir ankommt, ist dass im Norwegischen Text "på enkelte områder" und
"løsninger" nicht gleichgestellt sind, sondern dass "på enkelte områder" eher adverbial
benutzt wird.

25.10.10 20:25
" Å gå langt i noe" ville jeg her ha oversatt med " in erster Linie " eller " weitestgehend "

Lemmi

25.10.10 21:30
Jeg er ikke sikker på hva som er en god tysk oversettelse, men ut fra min forståelse av det som Lemmi foreslår, er jeg litt usikker på om forslaget bygger på en riktig forståelse av å "gå langt i" å gjøre noe.

(Foruten at "Beskrivelsen ... beskriver løsninger" i utgangspunktet nok ikke er den mest vellykkede norske setningskonstruksjonen som noen gang er laget), vil en annen måte å uttrykke dette på norsk her være å si f.eks. "På enkelte områder angir beskrivelsen i betydelig utstrekning konkrete løsninger, mens...", eller "Beskrivelsen gir på enkelte områder ganske detaljerte anvisninger på løsninger, mens...."

Akel (N)