26.10.10 23:29
Stichwörter: ennå ikke, ikke ennå
'ikke ennå' eller 'ennå ikke'?

og:
'ich bin mir noch nicht ganz sicher' - er det 'jeg er ikke helt sikkert ennå' på norsk? spørsmålet angår spesielt ordstillinga av ikke og ennå.

27.10.10 00:06, Staslin no
'ikke ... ennå' eller 'ennå ikke'.

Jeg er ikke helt sikker ennå.
Jeg er ennå ikke helt sikker.

27.10.10 13:24
takk!