27.10.10 16:00
hvordan oversetter man krisekompetanse?

28.10.10 03:09, Mestermann no
Det oversetter man helt direkte: Krisenkompetenz.