25.08.05 18:06
hei, kan noen hjelpe meg? Hva betyr på tysk: Sør-Trøndelag har hatt sukess på landbruksomlegging... Süd-Trøndelag hatte Erfolg bei/ mit ...? Tusen takk på forhånd!

25.08.05 18:10
Hvis man søker for bare "omlegging" så finnes det også ikke i Heinzelnisse.

25.08.05 19:18
... bei der Umstellung der Landwirtschaft

25.08.05 19:28
tusen takk, det gikk veldig fort!