Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei!

Kan noen finne norske ord for "geldwerter Vorteil" for meg.

Hilsen Mattis

09.11.10 09:16
Frynsegoder. ( fringe benefits )

Oddy

09.11.10 09:31
Hei Oddy,
takk for svaret.

Inneholder ordet frynsegoder ogsaa skattmessige fordeler?

Mattis

09.11.10 12:36
Her er det ikke et klart ja eller nei.Hvert enkelt gode må vurderes for seg
forhold til beskatningsregler. ( Fri bil, telefon, PC, fri kaffe, gratis leie
firmahytte osv osv. )
I gitte tilfeller kan det for eksempel når det gjelder firmabil lønne seg å
takke nei p.g.a. tøff beskatning.

Oddy

09.11.10 12:53, Nohab643 no
Jeg kan ikke tenke meg et eneste tilfelle der et frynsegode i seg selv gir en skattemessig fordel, i det minste ikke i Norge. Har du et eksempel, Oddy, vil jeg gjerne høre (i egeninteresse). Men en total økonomisk fordel for mottager kan det gi.

09.11.10 13:47
Gratis kaffe ( beskattes ikke ), rimeligere priser ved salg av bedriftens
produkter til ansatte ( beskatningsgrunnlaget lavere ), julegratiale under et visst beløp
( skattefritt ),aviser ( den ene beskattes ), aksjer til gunstig kurs, mm.
Sammenligningsgrunnlaget i de fleste tilfeller er lønn minus skatt ( som vil variere for den enkelte )ved å betale for godet selv.

Oddy

09.11.10 13:53
Enhver økonomisk fordel man oppnår fra arbeisgiver i forbindelse med at man utfører arbeid som ansatt, er i prinsippet skattepliktig.

Spørsmålet om skattbarhet av frynsegoder er således utgangspunktet et spørsmål om i hvilken grad de er økonomiske fordeler. I praksis vil man avvike fra dette på mange punkter, fortrinnsvis av mer praktiske årsaker.

Akel (N)

09.11.10 21:09
Jeg tror du mener " naturalytelse ".

Lemmi