Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei, jeg holder på å lese Kransen av den store trilogien Kristin Lavransdatter og jeg skjønner ikek helt den allerførste setningen. Ved skiftet etter Ivar unge Gjesling på Sundbu... kom hans jordegods til datteren Ragnfri... Hva innebærer dette skiftet? Betyr det at Ivar var død og dattera hans arvet hans jordegods?
Tusen takk!
Eva fra Bulgaria

09.11.10 11:54, Nohab643 no
Har ikke lest boka, men etter det du gjengir har du forstått det riktig.

09.11.10 13:47
"Skifte" kan på norsk bety "deling".
Vi finner det igjen i dødsboskifte der eiendelene etter en avdød person blir delt mellom arvingene, og tilsvarende ved skifte av et konkursbo.

På Vestlandet snakker man også om "skifte" i betydningen "veidele"/"veikryss".

Noen (særlig personer vestfra) kan avslutte et måltid med å si "takk for skiftet!", som refererer til at man har delt mat/måltid/bordsetting.

Akel (N)