Direkt zum Seiteninhalt springen

Mattis har et spörsmaal til:

Hva er "Vorfälligkeit" paa norsk.
Det dreier seg om en arbeidskontrakt, der § med varighet oppsigelse konvensjonalbot og "Vorfälligkeit".

Takk for hjelp.
Mattis

09.11.10 18:14
Konvensjonalbot i en arbeidskontrakt?

Jeg vil anbefale at man ikke bare prøver å oversetter ordene (som til tross for overfladisk likhet kan gjenspeile ulike underliggende juridiske konstruksjoner), men får en norsk jurist til å se nærmere på det.

(Vorfälligkeit kan vel ellers best oversettes med Forfall, vil jeg tro.)

Akel (N)

09.11.10 20:00
Hei Akel!

Da den ansatte fungerer som prosjekt-manager og er ansvarlig for hele prosjekten kan det jo reguleres i kontrakten at den ansatte maa ut med konvensjonalbot i erstattning til arbeidsgiveren.

Det finnes jo mange rare tingene i kontraktene.
Og jeg har jo ikke skrevet kontrakten ;-) og helst ikke undertegnet denne.

Men kanskje rette ord jeg har ledet etter er "dagsbot".

Hilsen Mattis

09.11.10 21:02
Jeg tror også det går i retning " forfall av et avdrag ". Jeg kunne ikke finne det i ordbøkene mine ( har dessverre ingen juridisk ordbok ), men da jeg googlet " Vorfälligkeit " fikk jeg flere treff som svarer til " termin ".

Lemmi

09.11.10 21:40
Som jeg sa, søk juridisk bistand - det er lett å gå rett i baret juridisk sett når man driver og oversetter kontraktstekster mv. Tar man en tysk kontraktstekst og oversetter den til norsk for å bruke den her i Norge, kan man lage noe som strider med det norske rettssystemet. Tysk arbeidsliv og norsk arbeidsliv avviker en god del fra hverandre.

Det kan høres ut som at det du oversetter ikke er en ansettelseskontrakt, men en kontrakt om å påta seg å utføre noe som selvstendig oppdragstaker.

(Forøvrig er konvensjonalbot en erstatning hvis størrelse er forhåndsstipulert. Den kan påløpe/forfalle som dagsbøter, ukesbøter og på helt andre måter, så noen synonymitet mellom dagsbot og konvesjonalbot er det egentlig ikke. Dagsbøter vil normalt være en undergruppe av konvensjonalbøter)

Akel (N)

10.11.10 09:55
Vorfälligkeit. ( prior to maturity )
Ich verbinde den Begriff mit Finanz. Will man ein Hypothekendarlehen
vor dem Verfallsdatum ablösen, winkt dem Debitor eine Vorfälligkeitsentschädigung.
Hat man den Zinsfuß für 5 Jahre vereinbart ( bundet renta )und man wünscht schon
nach zwei Jahren ablösen, kann das den Debitor ziemlich viel kosten.

Oddy

10.11.10 20:58
Det er ikke helt lett å ha noen klar formening om hva Vorfälligkeit i denne betydningen skulle være for noe i samband med en form for arbeids-/oppdragskontrakt.

Men, det er jo på sett og vis tale om en slags mislighold/ikke-oppfyllelse (og det er jo noe som kan gi grunnlag for en konvensjonalbot, men da vanligvis i forbindelse med en forsinkelse med avtaleoppfyllelse). Dette som Oddy refererer til er jo imidlertid en form for foregrepet terminering av avtalen, hvor man får rett til erstatning for kostnader som likevel vil løpe videre, eller for tapet av inntekten kontrakten ellers ville gitt grunnlag for.

Her må man nok både se den større sammenhengen og (atter en gang) benytte juridisk kompetanse for ikke å oversette helt feil (= lage misvisende/ufunderte juridiske konstruksjoner).

Akel (N)