Direkt zum Seiteninhalt springen

wie uebersetze ich "im weiteren verlauf des mittelalters" ?
danke!

25.11.10 23:40
I det videre forløp av middelalderen
eller
I middelalderens videre gang

Akel (N)

26.11.10 00:23
takk. :))

26.11.10 11:57, Hovedsjef no
Begge Akels forslag fungerer forsåvidt, men jeg synes følgende flyter bedre:

"senere i middelalderen" eller "videre utover i middelalderen"
Siste eksempel antyder at det man forteller om skjedde mer gradvis enn i første eksempel.

Det er lett å gå i en felle når man oversetter ord for ord mellom tysk og norsk. Selv om man får riktig betydning kan det lett høres ut som "filmavisen" (= tidsepoke 1950-60-tallet) eller førkrigsspråk, fordi tysk ordstilling og ordvalg ofte bruker ord vi på norsk har erstattet med mer moderne ord. Ordet "forløp" blir nå for det meste brukt som verb, hovedsakelig i skriftspråk/avisspråk (f.eks. "Demonstrasjonen forløp uten vold"). Muntlig ville dette for meg blitt til "Det var ikke noe vold under demonstrasjonen".

26.11.10 13:13
Et problem for oss som svarer er ofte at spørsmålsstiller ikke bestandig opplyser om han ønsker et svar som gjenspeiler muntlig stil, eller om han er ute etter en formulering som også kan være skriftspråklig.

Akels foreslag passer vel best skriftlig, mens forslaget til Hovedsjef fungerer både muntlig og skriftlig.

Jeg synes det er på sin plass å anmerke at norsk meget vel kan skille mellom skriftlig og muntlig uttrykksmåte, selv om en norsk tekst tåler langt flere innslag av talespråk enn hva som hadde vært mulig i en tilsvarende tysk tekst.

Lemmi