02.12.10 13:31
De kan tilby max. 3000€ - da spørs det nå: for hvilken periode? Kan vi kanskje finasiere med externe middler resten av prosjektet?

Ist das so verstændlich?
Danke :o)

02.12.10 13:50
Es ist verständlich, aber..
De kan tilby max 3000 Euro, men det spørs for hvilken periode.
Vi kan kanskje finansiere resten av prosjektet med eksterne midler ?

02.12.10 13:52
maks statt max