02.09.05 23:17
Hva betyr "anno dazumal"? I kontekst; Din tekst er temmelig anno dazumal...

02.09.05 23:28, W. de
I denne konteksten betyr det "gammeldags" eller "antikvert".
("Anno" er latinsk og betyr "år". "Dazumal" betyr "den gang".)