18.12.10 10:13
Stichwörter: tyribrann
Hei, kan noen være så snill og forklare meg hva tyribrann er? Jeg skjønner at disse tyribrannene har med julenatten å gjøre, men hva er de for noe? Tusen takk!
Eva

18.12.10 13:27, Mestermann no
Det er iallfall et bål laget av tyri, som er en vedsort - nærmere bestemt kjerneved av furu, mettet av harpiks. Den
brenner med en mørk flamme og dufter spesielt, og er stemningsfull på peisen. Mange steder brukes tyri på ilstedet
når det skal være høytidelig.

Pga. harpiksen brenner tyri også under vanskelige forhold, for eksempel utendørs i fuktig vær, og ble derfor gjerne
brukt som ved til varder som ikke skulle slukke. Tyristykker ble også brukt til fakler.

Tyribrann kan også betegne en tjæremile, der tyri ble brent langsomt gjennom flere døgn for å utvinne harpiksen til
tjære.

18.12.10 18:07
Danke sehr, Mestermann!