05.09.05 21:27
hvordan sier en "jeg liker deg" og "jeg er glad i deg" på tysk. Føler lksom at "Ich liebe dich" blir for sterkt.

05.09.05 21:43
"Jeg liker deg": Ich mag dich.

"Jeg er glad i deg":
Ich hab dich gern (litt svakere enn "være glad") eller
Ich hab dich lieb (litt barnslig).