12.01.11 22:43, MichaV
Nabend,

bei welchem Satz ist die Wortstellung richtiger? Mein Gefühl sagte mir die ersten beiden,
aber inzwischen bin ich mir extrem unsicher ob die letzten beiden nicht doch besser sind
:o(

Reserven på borekroner er imidlertid oppbrukt.
Vi vil derfor sette i gang levering av ekstra borekroner.
Reserven på borekroner er imidlertid brukt opp.
Vi vil derfor sette levering av ekstra borekroner i gang.

12.01.11 23:44, Mestermann no
Reserven av borekroner er imidlertid oppbrukt.
Vi vil derfor sette igang/igangsette levering av ekstra borekroner.

13.01.11 00:09
Når det gjelder setningsbygningen så er jeg enig med Mestermann i at er det den første versjonen av setning nr 2 som er riktig.
Når det gjelder setning 1 så er vel ingen av versjonene direkte feil, men jeg er enig i at "oppbrukt" kanskje høres litt smidigere ut. ("Brukt opp" ville jeg fortrinnsvis anvendt sammen med "bli" - "er imidlertid blitt brukt opp", som altså blir mer tungvint.)

Jeg tillater meg et par tanker om ordvalgene forøvrig, selv om det ikke spørres direkte etter dette:

1. Ville det ikke vært hårfint bedre å si om en reserve av den typen vi her taler om, at den er blitt "forbrukt" eller "uttømt"?

2. Når det sies at "vi vil igangsette levering av", så gir det meg inntrykket av at det er "vi" som skal begynne å levere noe, mens konteksten med den første setningen gir meg derimot inntrykk av at det er noen andre som skal levere til oss. Jeg ville i dette tilfellet heller sagt "Vi vil derfor få satt igang leveranser av ekstra ..." (eller f.eks. "Vi vil derfor sørge for igangsetting av leveranser av...").

Akel (N)

13.01.11 01:52, Mestermann no
Til 1: Det kommer litt an på hva som egentlig er meningen her. Hvis det er reservene på lager som er oppbrukt, vil
det kanskje være best å si at beholdningen eller lagerbeholdningen av borekroner er oppbrukt, eller har tatt
slutt
, ganske enkelt.

Jeg er ikke enig i at det er riktig her å si at reserven er blitt "forbrukt", fordi man ikke forbruker mekaniske
innretninger (såfremt man ikke spiser dem); man bruker dem og bruker dem eventuelt opp. Likedan synes jeg det
blir feil å si at reserven er "uttømt", fordi man vanligvis bruker "uttømt" når det gjelder større kategorier - uttømte
oljereserver, nasjonens uttømte reserver osv.

2. Jeg er enig med Akel, og tenkte også selv, at det kan virke som om konteksten gir inntrykk av at man vil sørge for
at leveranser av nye borekroner blir satt i gang snarest.

13.01.11 03:30
Det er ikke mekaniske innretninger som vil være "forbrukt", men derimot den abstrakte størrelsen "reserven". "Reserven" er en mengde som går helt ned til 0.

Den enkelte borekrone vil jeg fortrinnsvis si er "utslitt", eller "utbrukt". Det faller meg ikke like naturlig å si at de blir "oppbrukt" (men reserven av dem kan være det) og enda mindre "forbrukt", fordi det ikke er så fremtredende at det er en mengde av noe som er blitt borte/omdannet. Borekronene som gjenstand er fortsatt omtrent like mye til stede, fordi om diamantene i selve boret er slitt ned.

Jeg kan videre ikke se at bruken av "uttømt" er reservert for stor-skala ressurser. Det kan sågar brukes helt ned på individnivå, ("Kreftene hans var uttømt, og han oppga ånden").

Akel (N)

13.01.11 09:10
Vi vet at reservebeholdningen er tatt i bruk, ikke om den er oppbrukt.
Men uansett er det grunnlag for rebestilling.
Oddy

13.01.11 11:59, Mestermann no
Jo, jo, Akel, men man pleier ikke å si at lageret er uttømt; man sier at det er tømt eller tomt.
Forøvrig til ditt eksempel: "Kreftene hans var uttømt, og han oppga ånden", gjelder jo en "stor" kategori, nemlig døden.

14.01.11 11:22, MichaV de
Danke für Eure Antworten. Also die Reserve, die wir hatten, war aufgebraucht. Also haben wir
die Lieferung weiterer Kronen veranlasst. Ob wir diejenigen sind, die liefern, spielt dabei
doch keine Rolle.