05.09.05 21:50
hvis man ikke hadde truffet de nødvendige innsparingstiltak, hadde man mistet kontrollen over prisene.

05.09.05 22:14
Noen som vet ordet "innsparingstiltak" ??

05.09.05 23:29
Einsparmaßnahmen

06.09.05 06:57
på tysk holder det med "Sparmaßnahmen" (men Einsparmaßnahmen er ikke feil)