Direkt zum Seiteninhalt springen

Hva blir den norske oversettelsen for slike skilt:
Over en bilforreting står det et skilt med teksten: Superknüller
Ute på veggen til en butikk som reklamerer for et eller annet marked for julegaver eller julenips står det: Knüllermarkt

30.01.11 14:36, Mestermann no
Ah - - et av mine absolutte yndlingsord på tysk...
:-)

Helt direkte kan det ikke oversettes.Ordet betyr "slager", "som slår".
På norsk kan vi bruke ordene bestselger, salgsvinner eller enkelte ganger slager.

31.01.11 00:28, Mestermann no
For å presisere: Det er Knüller som betyr bestselger, salgsvinner eller slager; populær eller etterspurt vare.

Superknüller betyr superselger, superbestselger, mens Knüllermarkt betyr et marked der det selges bestselgende,
populære varer.

Og for den som måtte lure: JA, Knüller og verbet knüllen ER beslektet med de lignende norske ordene knull og
knulle. "Knüllen" betyr på tysk å slå, å støte, og det betyr egentlig det norske "knulle" også. Det er beslektet med
"knall" (på dansk kan et knald som kjent bety et knull). Sml. de engelske parallellene "bang" (to bang someone) og
"hit" - som jo også kan bety en bestselger, en slager.

31.01.11 10:35
"Das ist ja ein Knüller!" sagt man auch als Ausdruck der Uberraschung, wenn man etwas sehr Unerwartetes erfährt.

03.02.11 22:22
Ich wollte gerade wissen, was "et scoop" auf deutsch heißt und siehe da, das Wörterbuch sagt "ein Knüller"! :))