06.02.11 22:49
Jeg har lagd et utkast til oversettelse av et tysk dokument og vil sette pris på kommentarer. På forhånd takk.

"Die urkundlich seit 1651 in Trausnitz im Tal ansässige Familie Pröls erhielt nach einem
handschriftlichen Vermerk in den Akten der Gemeinde Trausnitz im Tal, am 1.Mai 1710
mit Diplom durch seine Majestät, dem Kurfürsten und Herrn in Bayern
Max II. Emanuel

das abgebildete und beschriebene Wappen verliehen."

“Familien Prøls, som ifølge bevis bodde i Trausnitz i Tal fra 1651, ble den 10.mai 1710 med diplom tildelt det avbildete og beskrevne våpenet av hans majestet, kurfyrste og herre til Bayern, Max II. Emanuel. Detter er skriftlig bekreftet i et notat fra dokumentene som tilhører sognet Trausnitz i Tal.”

07.02.11 01:02, Mestermann no
Familien Pröls, som ifølge annalene hadde vært bosatt i Trausnitz im Tal fra 1651, ble den 10. mai 1710 med diplom
tildelt det avbildede og beskrevne våpenskjold av Hans Majestet Maximillian II Emanuel, Kurfyrste og herre til Bayern,
hvilket fremgår av en samtidig påskrift i de offisielle opptegnelsene fra sognet Trausnitz im Tal.

07.02.11 14:53, Geissler de
Det er én ting jeg lurer på her:
Dere har begge oversatt "Gemeinde" med "sogn". Jeg forbinder "sogn" med kirkelige forhold --
er jeg på villspor?

"Pröls" er forresten et veldig typisk navn fra det området. Jeg skjønte jo at det handlet om
Oberpfalz før jeg hadde lest stedsnavnet. :-)

07.02.11 15:08, Mestermann no
Ja og nei - sogn er idag en kirkelig betegnelse, men historisk var det også en sivil, administrativ enhet. Det passer godt
til den tiden dette foregår. Andre ord, som kommune, krets osv. blir for moderne. Men kanskje har du noen forslag på
lur, Geissler?

07.02.11 16:10
Takk til Mestermann for en suveren oversettelse. Du har oversatt "urkundlich" med "ifølge annalene", og det var en elegant oversettelse. Ordet "Vermerk" var hos Heinzelnisse oversatt med "notat", men jeg er enig i at "påtegnelse" høres bedre ut i vår tekst. Imidlertid finner jeg ikke dette ordet i Dokpro.

07.02.11 16:13, Geissler de
Nei, jeg har ikke det, og hvis sogn historisk sett også har betydningen du beskriver,
passer det jo bra som oversettelse.

07.02.11 19:16, Mestermann no
Nei, men det er mange, fine, gamle norske ord som ikke står i Dokpro... Den er litt skjevt redigert, for å si det sånn.