07.02.11 22:59
Hei!
Jeg vet at "Mensch ärgere dich nicht" er "Ludo" på norsk. Men hvis jeg vil oversette dette direkte heter det: "menneske, ergrer deg ikke" eller "menneske, ikke ergrer deg".
Jeg bestandig sliter med ordet "ikke" og er veldig usikker med ordstillingen.
Takk for hjelpen! Hilsen fra Malin

08.02.11 00:17
Det heter:
Menneske, ikke erg deg (opp)
eller menneske, ikke hiss deg opp.
Det er ikke vanlig å bruke mensch/menneske som
på tysk. Jeg ville heller brukt herremin eller hjelpe meg.

Hjelpe meg, ikke hiss deg opp, men rent gramatisk oversatt blir det
menneske ikke erg deg.

Ludo er det ikke helt det samme som Mensch ägere dich nicht. Reglene
er litt forskjellige. Ludo er opprinnelig
engelsk, men begge har sin opprinnelse i det indiske spillet patchi, men
Mensch ägere dich nicht er inspirasjonen og forgjengeren til Ludo.

08.02.11 00:18, Mestermann no
Det er ikke ordstillingen som er problemet her, men verbformen. Imperativ av "ergre" er lik infintiven, altså "ergre".
"Menneske, ikke ergre deg"/"menneske, ergre deg ikke". Begge deler går like bra.

08.02.11 00:34, Mestermann no
@00:17: "Erg" er ikke imperativ av "å ergre". Det er heller ikke noe som heter "erg deg opp", spesielt ikke "rent
gramatisk (sic) oversatt".

Når spørsmålsstilleren spør om hvordan man skal oversette "Mensch ärgere dich nicht" direkte, spør hun ikke om
hvordan man fra tysk forøvrig ville oversatt det vanlige utropet "Mensch!", som vel best oversettes med "Herregud!"
eller "søren!" eller "faen heller!" eller "hjelpe meg!", "hjelpe og trøste!" ("Herremin" er et uttrykk jeg aldri har vært
borti før, og gir ingen treffere på Google, så det må være et privatuttrykk). Her står "Mensch" som del av en hel
setning, som ber et menneske om ikke å ergre seg. Man kan imidlertid gjerne oversette det friere, og bruke
uttrykket "ikke hiss deg opp".

Forøvrig er ludo såvidt jeg vet den eldre formen av spillet, og forgjengeren til "Mensch, ärgere dich nicht", ikke
omvendt.

08.02.11 00:35
Takk for hjelpen, Mestermann!
Hilsen fra Malin

08.02.11 08:54
Joda mestermann, både i ett ord( herremin ) og to : Herre min, men helst i to.
( Å Herre min, kor sto e din ? -Å Herre min hatt ! )Oh, my God !
Oddy

08.02.11 09:48, Mestermann no
Oddy, det er i beste fall et uttrykk som er ganske gøyalt, men hverken "Å Herre min, kor sto e din" eller "Å Herre min
hatt" eller spesfikt "herremin" alene kan, oppriktig talt, sies å være allmenne norske oversettelser for hverken "Mensch!"
eller "Oh my God!".

08.02.11 10:10
Hei Mestermann,
"Herre mine" finnes til å med i ordboka (Tannum). Herremin blir brukt. Ikke så mye på Sørlandet, du kan sikkert tenke deg det, men jeg har hørt det mange ganger i samtaler. Kan være at det er muntlig norsk? Det passer muntlig bra til det som er ment med: "Mensch, ärgere dich nicht!". På vår gamle spill er det etter "Mensch" et komma!
God tirsdag fra Claus i Kristiansand

08.02.11 10:27, Mestermann no
Jeg vil si at det i tilfelle kan være dialektalt, eller iallfall mest muntlig utbredt. Med hånden på hjertet kan jeg ikke si at
jeg har hørt det brukt på østlandsk, eller lest det brukt i bokmål, men jeg har nok hørt "herre mine", i f.eks.
rogalandsdialekt. Som jeg selv var så ivrig etter å påpeke nylig, betyr selvsagt ikke at én ikke har hørt et uttrykk, at det
ikke er i bruk.

10.02.11 00:31
"Herre min hatt, ikke hiss deg opp for det lille der, da" vil jeg hevde er gangbar mynt i store deler av landet.

Akel (N)

10.02.11 10:00, Mestermann no
Ja, men det er ikke en god oversettelse av "Mensch, ärgere dich nicht"!